Rapport: Förpackningsindustrin – en översikt

En kartläggning av förpackningsindustrin, i Sverige.

Ny uppdatering i november 2020!

I denna specialrapport analyseras Sveriges förpackningsindustri. Det är en uppdaterad och utvecklad sammanställning av landets förpackningsindustri.
Denna viktiga industri slås ofta, i statistiska sammanhang, samman med andra industrigrenar och blir därmed ”osynlig”.

För att veta vart den är på väg, måste vi veta var den är idag och hur den kom dit.

Rapporten tar pulsen på förpackningsindustrin och redogör för hur den utvecklas utifrån omsättning, lönsamhet och sysselsättning.

I rapporten finns också en beskrivning av hur den geografiska spridningen ser ut.

BESTÄLLNINGAR
Rapporten går att beställa genom att skicka ett e-mail till författaren, fh@indintel.com
Pris är SEK 2500 (exkl. moms) och den levereras som en PDF.

Totalt 600 företag
Förpackningsindustrin i Sverige är mångfacetterad och i högsta grad heterogen och därför utmanande att beskriva, rent praktiskt. Det handlar trots allt om cirka 600 företag som tillsammans bildar Sveriges förpackningsindustri.

Många av dem är relativt okända medan andra är ledande i sin kategori. De största redovisas i rankinglistor och det reds ut vilka som är stora i de olika segmenten och i de olika landsdelarna.

Segmentering efter material
I rapporten ges en bild av hur det ser ut, totalt, som en industrigren men också uppdelat i segmenten.

Segmenteringen är gjord främst efter förpackningsmaterialen Kartong, Plast, Glas, Trä och Metall och till detta kommer segmenten Etiketter/Märkning samt Förpackningsmaskiner. Kartongsegmentet delas dessutom upp i producenter av råmaterial och konverterare.

Geografisk spridning
Förpackningsindustrin finns i princip representerad över hela landet men är inte särskilt jämnt utspridd. I rapporten beskrivs var tyngdpunkterna finns, både totalt och i de olika segmenten.

Svensk Förpackningsindustri – en översikt  
Rapporten täcker vad som hänt de senaste åren och om vad som påverkar vart vi är på väg, på kort sikt och på lång. Den består av 40 sidor med mer än 70 grafer och tabeller och ger en bild av hur industrin ser ut och hur den har presterat under de sista 5 åren, 2015 – 2019.

Rapporten går att beställa genom att skicka ett e-mail till författaren, fh@indintel.com
Pris är SEK 2500 (exkl. moms) och den levereras som en PDF.


Innehåll

Kap 1, Introduktion, struktur och definitioner

Kap 2, Analys av svensk förpackningsindustri totalt med fokus på omsättningsutveckling, finansiellt resultat och sysselsättning.

Kap 3, Analys och presentation av segmenten.
Utveckling och prestanda per segment, struktur, resultatutveckling och geografisk profil för:

– Kartongproducenter
– Kartongkonverterare
– Förpackningsglas
– Plastförpackningar
– Metallförpackningar
– Träförpackningar
– Etiketter/Märkning
– Förpackningsmaskiner

%d bloggare gillar detta: