Rapport: Förpackningsindustri

Svensk Förpackningsindustri – Rapporten

En unik rapport om förpackningsindustrin, i Sverige.

Rapporten är unik i sitt slag eftersom det idag inte finns en uppdaterad sammanställning av landets förpackningsindustri. Men här är den!

Den består av 50 sidor, med mer än 50 grafer och tabeller, och ger en bild av hur industrin ser ut och hur den har presterat under de sista 5 åren, 2014 – 2018. I rapporten finns också en beskrivning av några av de krafter och trender som kommer att påverka industrins utveckling på kort och lång sikt.

Förpackningsindustrin i Sverige är mångfacetterad och i högsta grad heterogen och därför svårfångad, rent statistiskt. Det handlar trots allt om cirka 600 företag som sammantaget bildar Sveriges förpackningsindustri.

I rapporten ges en bild av hur det ser ut, totalt som en industrigren men också uppdelat i segmenten. Segmenteringen är gjord främst efter förpackningsmaterialen Kartong, Plast, Glas, Trä och Metall och till detta kommer segmenten Etiketter/Märkning samt Förpackningsmaskiner. Kartongsegmentet delas dessutom upp i producenter av råmaterial och konverterare.

Rapporten ger en bild av hur det gått under de senaste 5 åren och om vad som påverkar vart vi är på väg, på kort sikt och på lång.

Rapporten går att beställa genom att skicka ett e-mail till fh@indintel.com Pris är SEK 3500 (exkl. moms) och den levereras som en PDF.


Innehåll

Kap 1, Introdution, struktur och definitioner

Kap 2, Analys av svensk förpackningsindustri totalt med fokus på omsättningsutveckling, finansiellt resultat och sysselsättning.

Kap 3, Analys och presentation av segmenten. Kartongproducenter, Kartongkonverterare, Förpackningsglas, Plastförpackningar, Metallförpackningar, Träförpackningar, Etiketter/Märkning och Förpackningsmaskiner

Kap 4, Konsolidering, en överblick över graden av konsolidering inom förpackningsindustrin och en sammanställning av den senaste utvecklingen.

Kap 5, Internationell utblick, vi tar en titt på hur det ser ut globalt. Utvecklingen för de 15 största förpackningsföretagen.

Kap 6, 2019 och framåt, vad påverkar förpackningsindustrin på kort sikt, industrikonjunkturer. Och vad som påverkar på lite längre sikt, industritrender.

Kap 7, E-handel och förpackningar. E-handeln utvecklas fort, kanske lite fortare än e-handelsförpackningar. Men det händer saker här.

Kap 8, Hållbarhet och materialåtervinning. Hållbarhet ur materialåtervinnings-perspektivet blir allt viktigare. En sammanställning av dagsläget och vad som händer.

Kap 9, Vad gör en förpackning Smart? Vad är smarta förpackningar och varför kommer de att bli viktiga för industrin?