Rapport: Förpackningsindustri – en översikt

En unik rapport om förpackningsindustrin, i Sverige.

Ny uppdatering i november 2020!

Detta är en specialrapport helt fokuserad på förpackningsindustrin.
Det har länge saknats en uppdaterad sammanställning av landets förpackningsindustri. Denna så viktiga industri slås ofta, i statistiska sammanhang, samman med andra industrigrenar och blir därmed ”osynlig”.

Var den är idag, hur den kom dit och vart är den på väg.

Rapporten tar pulsen på förpackningsindustrin och redogör för hur den utvecklas utifrån omsättning, lönsamhet och sysselsättning.

I rapporten finns också en beskrivning av några av de krafter och trender som påverkar industrins utveckling, på kort och lång sikt.

Rapporten går att beställa genom att skicka ett e-mail till författaren, fh@indintel.com
Pris är SEK 3500 (exkl. moms) och den levereras som en PDF.

Totalt 600 företag
Förpackningsindustrin i Sverige är mångfacetterad och i högsta grad heterogen och därför utmanande att beskriva, rent praktiskt. Det handlar trots allt om cirka 600 företag som tillsammans bildar Sveriges förpackningsindustri.

Många av dem är relativt okända medan andra är ledande i sin kategori. Några av de allra största är framgår av listan.

Segmentering efter material
I rapporten ges en bild av hur det ser ut, totalt, som en industrigren men också uppdelat i segmenten.

Segmenteringen är gjord främst efter förpackningsmaterialen Kartong, Plast, Glas, Trä och Metall och till detta kommer segmenten Etiketter/Märkning samt Förpackningsmaskiner. Kartongsegmentet delas dessutom upp i producenter av råmaterial och konverterare.

Trender och framåt
Förpackningsindustrins framtid kommer att präglas av de starka trender som råder idag och som har en potential att bli ännu starkare i morgon. I rapporten diskuteras tre av dessa utifrån förpackningsperspektivet.

E-handel ökar snabbt och får stora konsekvenser för förpackningsindustrin. Liksom materialåtervinning när det blir allt viktigare att på ett genomtänkt sätt återvinna använda förpackningar. Även smarta förpackningar kommer att få en mycket större roll när tekniken utvecklas blir billigare och sprids.

Svensk Förpackningsindustri – en översikt  
Rapporten täcker vad som hänt de senaste åren och om vad som påverkar vart vi är på väg, på kort sikt och på lång. Den består av 50 sidor med mer än 50 grafer och tabeller och ger en bild av hur industrin ser ut och hur den har presterat under de sista 5 åren, 2014 – 2018.

Rapporten går att beställa genom att skicka ett e-mail till författaren, fh@indintel.com
Pris är SEK 3500 (exkl. moms) och den levereras som en PDF.


Innehåll

Kap 1, Introdution, struktur och definitioner

Kap 2, Analys av svensk förpackningsindustri totalt med fokus på omsättningsutveckling, finansiellt resultat och sysselsättning.

Kap 3, Analys och presentation av segmenten. Kartongproducenter, Kartongkonverterare, Förpackningsglas, Plastförpackningar, Metallförpackningar, Träförpackningar, Etiketter/Märkning och Förpackningsmaskiner

Kap 4, Konsolidering, en överblick över graden av konsolidering inom förpackningsindustrin och en sammanställning av den senaste utvecklingen.

Kap 5, Internationell utblick, vi tar en titt på hur det ser ut globalt. Utvecklingen för de 15 största förpackningsföretagen.

Kap 6, 2019 och framåt, vad påverkar förpackningsindustrin på kort sikt, industrikonjunkturer. Och vad som påverkar på lite längre sikt, industritrender.

Kap 7, E-handel och förpackningar. E-handeln utvecklas fort, kanske lite fortare än e-handelsförpackningar. Men det händer saker här.

Kap 8, Hållbarhet och materialåtervinning. Hållbarhet ur materialåtervinnings-perspektivet blir allt viktigare. En sammanställning av dagsläget och vad som händer.

Kap 9, Vad gör en förpackning Smart? Vad är smarta förpackningar och varför kommer de att bli viktiga för industrin?