Bästa förpackningen?

I princip behöver allt skyddas men… Vilken är då den bästa förpackningen?

Svaret beror på produkten och vad den ska prestera. Hur ska den skyddas, transporteras, positioneras, användas, etc.

Jag ger ett neutralt svar för att optimera din förpackningslösning.

Förpacknings Översikt

En överblick över lämpliga förpackningslösningar, inklusive de för- och nackdelar som finns. Allt utifrån en neutral position.

Förpacknings Optimering

Score & Explore är en unik metod för att, steg för steg, hitta den bästa förpackningslösningen för en produkt eller produktserie.

Förpacknings Coach

En förpackningscoach erbjuder kontinuerligt stöd i att hitta de optimala lösningarna, tillgänglig när support behövs.


Förpacknings Rapport
– Svensk Förpackningsindustri
En översikt och analys av de senaste fem åren.”
Uppdaterad nu, i november 2020!


Bred erfarenhet

Felix Helander

Jag erbjuder neutral support baserat på min erfarenhet från förpackningsindustrin men också från livsmedelsindustrin.

Över tiden har jag arbetat med alla typer av förpackningar, de flesta dessutom utifrån olika steg i värdekedjan. Dvs både som tillverkare och leverantör av förpackningar och som varumärkesägare och användare, dessutom i butiksledet.

Jag har arbetat med alla typer av förpackningsmaterial och -kategorier och dessutom med alla konserveringsmetoder i livsmedelsindustrin.

Jag erbjuder support för att finna rätt förpackningslösning för just din produkt.

Kontakta mig på fh@indintel.com eller på 073 408 75 90.