Mina tjänster

Förpacknings Översikt

Det är en stor utmaning att att följa med i vad som händer i den ständiga utvecklingen på förpackningssidan. Nya material, nya användningsområden, återvinning. Det är inte lätt att få en överblick över vad som faktiskt finns att välja mellan och vem som gör vad.

  • Vilka rimliga förpackningsalternativ finns det för en livsmedelstillverkare, eller fyllare, och vilka är för- och nackdelarna?

Jag sammanställer en oberoende och skräddarsydd översikt för just din värdekedja.


Förpacknings Optimering

En förpackningslösning görs unik genom att variera egenskaper som storlek, färg och design. Men för att positionera produkten rätt ska också saker som material, budskap, funktionalitet, etc. stämma. Vi tittar på en enskild produkt eller produktserie och reder ut alla tänkbara förpackningsdimensioner för att finna den bästa lösningen för en produkt?

  • Frågan är vilken som är den bästa förpackningen för en produkt. Vi går här systematiskt igenom alla egenskaper som krävs av förpackningen, jämför och prioriterar. Jag använder en unik modell baserad på min erfarenhet från industrin, Score & Explore. Den leder snabbt och enkelt fram till en handlingsplan.

Jag tar fram en optimerad förpackningslösning med en handlingsplan för din produkt eller produktserie.


Förpacknings Coachen

Jag är även tillgänglig som neutral support i förpackningsrelaterade projekt. Som projektledare, strategibyggare, bollplank eller som marknadsanalytiker

  • Det kan vara små frågor med korta svar, second opinions eller en specialist. Eller en längre period av coaching, när det behövs.

Jag stödjer ditt löpande arbete med förpackningsfrågor


Workshop

Vi tar tag i framtidens utmaningar och arbetar fram en ”Road map” som beskriver ett möjligt scenario och vad organisationen behöver göra för att bäst möta morgondagens utmaningar.

  • Jag använder mej av en ”Industrial road map”modell som går ut på att strukturera upp och identifiera vad som egentligen driver utvecklingen. Utifrån det går vi in på de konkreta lösningar som dessa marknadens krav resulterar i. Avslutningsvis går vi igenom tekniska möjligheter för att åstadkomma dessa lösningar. Resultatet blir en ”Roadmap” som kan visa på hur framtidens marknadskrav och tekniska utveckling påverkar produktportföljen.

Vi arbetar tillsammans fram en ”Road map” som fungerar som ett underlag för en strategisk plan.


Förpacknings Strategi

Förpackningen är ofta en relativt  stor del av totalkostnaden för en färdig produkt. Det rör sig ofta också om långsiktiga investeringar i produktionen. Förpackningen är i regel dessutom avgörande för hur logistiken bör utformas, för att inte tala om marknadsföring. Det lönar sig snabbt att lägga ner tid på att skapa en långsiktig plan för att optimera förpackningsfrågan.

  • Här hjälper jag till att utforma en strategisk plan där vi tar hänsyn till den senaste utvecklingen men också inkluderar vad som troligen kommer att hända inom förpackningsutveckling, i Sverige men också på andra platser. Hur ska vi optimera förpackningsfrågan framåt?

Jag stödjer arbetet att utveckla en långsiktig förpackningsstrategi för dina produkter.


Kontakta mig på fh@indintel.com eller på 073 408 75 90

%d bloggare gillar detta: