Mina tjänster                                    English

Hemsidan3

Översikt
Det är en stor utmaning att att följa med i vad som händer i den ständiga utvecklingen på förpackningssidan. Det är inte alltid lätt att få en överblick över vad som faktiskt finns att välja mellan och vem som sedan gör vad.HP1

  • Är du tillverkarkare av livsmedel, mat eller dryck, och undrar över vilka alternativ som egentligen står till buds och vilka är deras för- och nackdelar i din situation?

Fråga: Vilka rimliga förpackningsalternativ har jag egentligen för min produkt?
Svar: Jag sammanställer en oberoende och skräddarsydd översikt för just din värdekedja.

_________________________________________________________________

Specifik Produkt
Vi tittar på en enskild produkt eller produktserie. Behöver ni hjälp att utvärdera alla tänkbara förpackningsalternativ för att finna det bästa för en produkt?HP2b

  • Vi går systematiskt igenom alla egenskaper som krävs av förpackningen, jämför och prioriterar. Jag avänder en unik modell baserad på min erfarenhet från industrin, Score & Explore. Den leder snabbt och enkelt fram till en verklig handlingsplan.

Fråga: Vilken är den bästa förpackningen för min produkt?
Svar: Jag sammanställer en skräddarsydd handlingsplan för din produkt eller produktserie.

_________________________________________________________________

Workshop
Vi tar tag i framtidens utmaningar och arbetar fram en ”Road map” som beskriver ett möjligt scenario och vad din organisation behöver göra för att bäst möta morgondagens utmaningar.

  • Jag använder mej av en ”Industrial road map”modell som går ut på attHP3 strukturera upp och identifiera de marknadskrafter som egentligen driver utvecklingen. Utifrån det går vi in på de konkreta lösningar som dessa marknadens krav resulterar i. Avslutningsvis går vi igenom de teknologier som också möjliggör dessa lösningar. Resultatet blir en ”Roadmap”som visar på hur vi tror att framtiden kommer att utvecklas.

Fråga: Hur kommer framtidens marknadskrav och tekniska  utveckling att påverka min organisation?
Svar: Vi arbetar tillsammans fram en ”Road map” som fungerar som ett underlag för en strategisk plan.

_________________________________________________________________

Strategi
Förpackningen är ofta en relativt  stor del av totalkostnaden för en färdig produkt. Det rör sig ofta också om långsiktiga investeringar i produktionen. Förpackningen är i regel dessutom avgörande för hur logistiken bör utformas. Det lönar sig fort att lägga ner lite tid på att skapa en långsiktig plan för att optimera förpackningsfrågan.HP4

  • Här hjälper jag till att utforma en strategisk plan där vi tar hänsyn till den senaste utvecklingen men också inkluderar vad som troligen kommer att hända inom förpackningsutveckling, i Sverige men också på andra platser.

Fråga: Hur ska vi optimera förpackningsfrågan på lite sikt?
Svar: Jag stödjer arbetet att utveckla en långsiktig förpackningsstrategi för dina produkter.

_________________________________________________________________

Coachen
Jag är tillgänglig som neutral support i förpackningsrelaterade projekt. Jag kan engagera mej som projektledare, bollplank, undersökare eller vad ni behöver hjälp med.HP5

  • Det kan vara små frågor med enkla svar eller en längre period av coaching när det behövs.

Fråga: Vi skulle behöva en “second opinion” I detta projektet, eller vi behöver någon sakkunnig för att komma vidare. Eller, jag behöver någon som kan supporta mej genom ett projekt.
Svar: Jag stödjer ditt löpande arbete med förpackningsfrågor.

_________________________________________________________________

Kontakta mig på fh@indintel.com eller på 073 408 75 90