Vem är Felix Helander?

Jag är Felix Helander och driver en egen konsultverksamhet under namnet Helander Consulting AB. Härifrån levereras Independent Intelligence, dvs oberoende analyser och rapporter sedan 2009. Baserad i Lund, erbjuder jag mina tjänster som oberoende marknads- och strategikonsult främst till livsmedels- och konsumentförpackningsindustrin.

Hemsidan2
Felix Helander

Marknad och strategi
Jag har en stark marknads- och strategibakgrund med lång erfarenhet från både strategiska och operativa marknadsroller i förpacknings- och livsmedelsindustrierna.

Hela värdekedjan
Under mina nu 35 år I dessa industrier har jag arbetat mig igenom värdekedjan och fått erfarenhet hela vägen från varumärkesägare via detaljhandel till förpackningsleverantör.

Alla förpackningsmaterial
I detta har jag varit kommersiellt ansvarig för livsmedelsprodukter i alla konserveringsformer, fruset, kylt och kolonial. Jag har arbetat med alla slags förpackningsmaterial (metall, kartong, glas och plast). Dessutom har jag arbetat med alla de stora produktkategorierna; livsmedel, kosmetika och hygienprodukter, kemteknik och farmaceutiska produkter.

Internationell erfarenhet
Jag har under min  karriär varit genom alla områden inom marknadsföring; marknadsundersökning, operationell marknadsföring och strategisk marknadsföring. Jag har också mer än 20 års internationell erfarenhet, den mesta tiden placerad utomlands.

Till detta kan jag lägga att jag är formellt utbildad Business Coach och att jag har ett grönt bälte i Six Sigma.

Exempel på nyligen gemomförda Independent Intelligence projekt

 • Optimering av dryckesförpackningslösning
 • Utvärdering av ny tryckteknologi
 • Workshops kring framtida förpackningsbehov
 • Utveckling av intern organisation kring förpackningslösningar
 • Föreläsning om förpackningar och cirkulär ekonomi
 • Analys av inverkan av Industri 4.0 på förpackningsindustrin
 • Utvärdering av en ny förpackningsprodukt
 • Genomgång av nya affärsmöjligheter kopplade till ny teknologi
 • Bedömning av framtida marknad för ny livsmedelsprodukt
 • Utveckling av exportmarknader
 • Rapporter om framtida möjligheter inom förpackningsindustrin
 • Test av en ny affärsidé eller en ”second opinion” på en genomförd due dilligence etc…

Exempel på kunder:
Business Sweden, Euromonitor, Iggesund, IKEA, Lantmännen, Lunds Universitet, Region Skåne, SCA, Smithers Pira, Tetra Pak…

Exempel på nyligen gjorda offentliga rapporter (alla för Smithers-Pira)

Kontakta mig på fh@indintel.com eller 073 408 75 90.

%d bloggare gillar detta: