Vem är Felix Helander?                                                              English

Jag driver en egen konsultverksamhet under namnet Helander Consulting AB och levererar Independent Intelligence, dvs oberoende analyser och rapporter sedan 2009. Här erbjuder jag mina tjänster som oberoende marknads- och strategikonsult främst till livsmedels- och konsumentförpackningsindustrin.

Jag har en stark marknads- och strategibakgrund med lång erfarenhet från både Hemsidan2strategiska och operativa marknadsroller i förpacknings- och livsmedelsindustrierna.

Under mina nu 35 år I dessa industrier har jag arbetat mig igenom värdekedjan och fått erfarenhet hela vägen från varumärkesägare via detaljhandel till förpackningleverantör.

I detta har jag varit kommersiellt ansvarig för livsmedelsprodukter I alla konserveringsformer, fruset, kylt och kolonial. Jag har också, från “båda sidor av bordet”, arbetat med alla slags förpackningsmaterial (metall, kartong, glas och plast). Dessutom har jag arbetat med alla de stora produktkategorierna; livsmedel, kosmetika och hygienprodukter, kemteknik och farmaceutiska produkter.

Jag har under min  karriär varit genom alla områden inom marknadsföring; marknadsundersökning, operationell marknadsföring och strategisk marknadsföring. Jag har också mer än 20 års erfarenhet av internationell handel, den mesta tiden placerad utomlands.

Till detta kan jag lägga att jag är formellt utbildad Business Coach och att jag har ett grönt bälte i Six Sigma.

Exempel på nyligen gemomförda Independent Intelligence projekt

 • Optimering av dryckesförpackningslösning
 • Utvärdering av ny tryckteknologi
 • Workshops kring framtida förpackningsbehov
 • Utveckling av intern organisation kring förpackningslösningar
 • Föreläsning om förpackningar och cirkulär ekonomi
 • Analys av inverkan av Industri 4.0 på förpackningsindustrin
 • Utvärdering av en ny förpackningsprodukt
 • Genomgång av nya affärsmöjligheter kopplade till ny teknologi
 • Bedömning av framtida marknad för ny livsmedelsprodukt
 • Utveckling av exportmarknader
 • Rapporter om framtida möjligheter inom förpackningsindustrin
 • Test av en ny affärsidé eller en “second opinion” på en genomförd due dilligence etc…

Exempel på kunder: Euromonitor, IKEA, Lantmännen, SCA, Smithers Pira, Tetra Pak…

 

Exaempel på nyligen gjorda rapporter

The Impact of E-commerce on Packaging: Long-term Forecasts to 2029

The Impact of Industry 4.0 on Packaging to 2023

The Future of Business Models and Services for Packaging to 2022

———————————————————————————————-

Kontakta mig på fh@indintel.com eller 073 408 75 90.

Advertisements