Score & Explore

En Förpacknings Coach    

Konkurrensen på marknaden ökar där upplysta och välinformerade konsumenter önskar t.ex. både mer bekvämlighet och mer miljöanpassade produkter. E-handel, EMV och ökad internationell konkurrens gör att både funktion och marknadsföring – positionering blir viktigare än någonsin. Det krävs en ständig översyn och finjustering av produkten eller konceptet.                

Här är förpackningen en tillgång och nu är det dags att använda förpackningen och släppa loss dess potential.

En Handlingsplan

För att optimera förpackningslösningen har jag utvecklat en modell, Score & Explore, baserad på mina erfarenheter från industrin.
På ett enkelt men genomtänkt sätt analyserar vi tillsammans helheten för att gå till detaljerna som kan göra skillnad. Vi arbetar tillsammans fram en förpackningsstrategi och en fokuserad handlingsplan.

Modellen

Score & Explore är en tre-stegsmodell där vi arbetar tillsammans för att förbättra förpackningslösningar. Det kan vara att göra om hela produktserien eller att finjustera en enskild product, och allt däremellan. Modellen består av tre steg i två delar, först en Workshop följt av Handlingsplanen

A. Workshop

1. AnalysenTillsammans går vi igenom de Femton Förpacknings Dimensionerna för att bestämma var möjligheterna ligger för de aktuella produkterna. Vi hittar styrkorna och svagheterna och prioriterar problem och möjligheter.

2. Fokusområden. I nästa steg borrar vi djupare i de prioriterade områdena för att se vilka möjligheter vi har för varje produkt. Alternativen måste vägas mot konkurrensituationen och verkliga behov.

B. Handlingsplanen

3. StrategiResultatet av workshopen blir en lista av prioriterade möjligheter, dessa utgör basen för en handlingsplan. Denna plan eller strategi kommer att vara fokuserad på hur förpackningen används för att driva försäljning och skapa nöjda konsumenter samtidigt som kostnaden minimeras.

Resultatet är en plan för hur dina förpackningslösningar kan förbättras för att möta konkurrens och marknadens krav. Det finns många dimensioner att arbeta med när det gäller förpackningar och detta är ett sätt att ge struktur åt en komplex situation för att fokusera resurserna till de bästa möjligheterna.

Kontakta mig gärna för mer information!


Kontakta mig på fh@indintel.com eller 073 408 75 90

%d bloggare gillar detta: