Fråga mig om Marknads Information                                    English

Jag har stor erfarenhet av marknadsundersökningar och av att analysera marknadsinformation. Detta både som producent av rapporter och som köpare och användare av marknadsanalyser. Idag utför jag marknadsundersöknings projekt av flera slag. Gemensam nämnare är Beslutsstöd.

DeskResearch
Desk research 
Ibland visar det sig vara fullt tillräckligt att sammanställa befintlig information för att en bättre marknadsöversikt eller en mer detaljerad bild av en marknad, segment eller liknande. Med erfarenhet och ett kontaktnät från industrin så kommer jag ofta långt här.

Interview

Kvalitativa intervjuer Oftast behövs dock mer än vad som redan är tillgängligt. Man vill gärna ställa nyckelfrågor till kunniga personer inom branschen och andra intressenter. Det kan handla om en marknadsuppskattning, en kundundersökning eller något helt annat. Jag hittar och kontaktar dem som kan och kan svara inom industrin.

KvHemsidan cantitativa surveys När fler respondenter behövs än vad som är praktiskt att kontakta för personlig intervju finns lämpliga metoder för att nå ett större antal. Ett genomtänkt frågeformulär är ett effektivt sätt att få många svar. Man kan då arbeta med segment och korstabulera resultatet för att få ut mer information.

Om du vill diskutera ett marknadsundersökningsprojekt eller bara prata lite ”best practice” så kontakta mig på fh@indintel.com eller på 073 408 75 90.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s